نگاهی به تفسیر ادبی عرفانی قرآن مجید    ( 1158 )                                                           

آدرس این وبلاگ در تلگرام  َ        

https://telegram.me/adabvaerfan

سوره 23 : مؤمنون ( مدنی ـ 78 آیه دارد ـ جزء  هفدهم ـ صفحه 332 )


  ( قسمت دوازدهم )


مِحنـت یا محبّـت 

   ( جزء هفدهم صفحه 345 آیات  55 و 56 ) 

بسم الله الرحمن الرحیم   

أَیَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِنْ مَالٍ وَبَنِینَ

نُسَارِعُ لَهُمْ فِی الْخَیْرَاتِ بَلْ لَا یَشْعُرُونَ


   ترجمه لفظی آیه شریفه :

 

آنها گمان می‏کنند اموال و فرزندانی که به آنان داده‏ ایم

برای این است که درهای خیرات را به روی آنها بگشائیم؟!

(چنین نیست) بلکه آنها نمی فهمند!

 

 

محنت و محبّت ظاهـراً شبیـه همند !


 

نگاهی ادبی و عرفانی به آیه شریفه :

 

این خواجگان دنیا دار ؛

نفس پرور ، خلق پرست ؛

ردای تکبر بر دوش نهاده ،

و مست شهـوت گشته ،

چه ؛ پندارند که دنیا ایشان را کرامتی است ؟

یا کثرت مال و فرزند ایشان را سعادتی است !

نــــه ! هرگـــــز ! چنین نیست !

آنها خبر ندارند که چون طلیعه ی لشکر نعمت در رسد ؛

همه درگاه بیگانگان طلبد !

و پرچم شقاوت با خود بَرَد !

و داغ بیگانگـــی نهد !

لیکن چون طلیعه ی لشکر محنت در رسد ؛

همه زاویه ی عزیزان طلبد !

و گِرد سرای دوستان گردد !

از بهر آن که محنت و محبّت به شکل ظاهر مانند همند !


فرعون را چند سال ملک و عافیت و نعمت دنیا داد ،

و در آن با وی دریغ نرفت !

لیکن اگر ساعتی درد و سوز موسی را خواستی ؛

به وی نـــــــدادی !

که او سزاوار جمال آن درد نبود !

چنان که آن ساعت که ارّه بر فرق زکریّا نهادند ؛

اگر کسی از او پرسیدی که چه خواهی ؟

از ذرّات وجود او فریــاد عشق برخاستی ،

و گفتی : آن خواهم که تا ابــــــــد بر فرقم همی راند !


تا زِیَـــم بنــــدگیِ بنــــدِ قبــایِ تو کنم !


وین سلامت همه در کار بلای تــو کنم !

 

 

عَجِّـــل عَلی ظُهُـــــــورِکموضوع :