نگاهی به تفسیر ادبی عرفانی قرآن مجید         ( 1227 )                                                          

بوستان ادب و عرفان در سروش
https://sapp.ir/913607 

سوره 27 : نمــل ( مکّی ـ 93 آیه دارد ـ جزء  نوزدهم ـ صفحه 377 )


    ( قسمت شانــزدهــم )


 «(اخـلاص در طـاعت )»

 


تصویر مرتبط

 

 ( جزء بیستم صفحه 382   آیه 62 )‌

بسم الله الرحمن الرحیم 

أَمَّنْ یُجِیبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَ یَکْشِفُ السُّوءَ

وَ یَجْعَلُکُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَهٌ مَعَ اللَّهِ قَلِیلًا مَا تَذَکَّرُونَ


   ترجمه لفظی آیه شریفه :

یا [کیست] آن کس که درمانده را چون وى را بخواند اجابت مى ‏کند

و گرفتارى را برطرف مى‏ گرداند و شما را جانشینان این زمین قرار مى‏ دهد

آیا معبودى با خداست چه کم پند مى ‏پذیرید

 

 نگاهی ادبی و عرفانی به آیه شریفه :

 

گفتـــــــه انـــــــد :

مضطرّ آن کودکی است که در شکم مادر بیمار شود ،

و مادر از بیماریِ او بی خبــــــــــر !

آن کودک در آن تاریکی و تنهایی از بیماری بنـــــالَـــــد !

و جز خداوند هیچ کس از حال وی با خبــــــــر نباشد !

و خداوند ناله و زاری کودک را بشنود ،

و به رحمت و رأفت خود ؛ در دل مادر افکند تا از آن غـــذا ،

که درمـــــــان درد کودک است آرزو (هَوَس) کند !

و مادر آن غـــــــــذا را تهیــــــه کند و بخورد ،

و کودک از آن بیمـــاری شِفـــــا یابد !

 

گویند عارفی بزرگوار به عیادت بیمــــاری شد ؛

بیمـــــــار از او خواهش دعــــای شفــا کرد ؛

عارف گفت : تو خود مضطـــــرّ هستی ،

خود دعا کن تا خـــــــداوند شفایت دهد !

مگر نخوانده ای و یا نشنیده ای ؛

أَمَّنْ یُجِیبُ الْمُضْطَـــــرَّ إِذَا دَعَــــــاهُ ...

نتیجه تصویری برای امن یجیب

 

این آیت ستگیــــر درمانـــــــدگان ،

و فـــریــــــاد رس نومیــــــــدان ،

و داروی بیمــــــــــــاران ،

و یادگار بی دلان است !

که خداوند گوشهای بندگان را به جـــــزا پاسخ گوید ،

و امید عاجزان را به وفــــــــا جــــواب دهد !

و دعای ضعیفان را به عطا اجابت کند ،

چنانکه در ازل ، همه احسان او ،

و در حـــــــال ، همه انعـــــــام او ،

و در ابــــــد ، همه افضـــال او است !

از مختصّات این آیه ی شریفه آن است که ؛

مسلمانان ، خاصه شیعیان ؛

به هنگام بلایا و مصیبتها و گرفتاری ها ؛

ختـــم أَمَّنْ یُجِیبُ ... با آداب و شرایطی خاص برپــــا کنند !

و امیدوار هستند که خداوند از آنان رفــــــع بـــلا میکند ؛

( و مکرر آزمایش شده است )

 

نتیجه تصویری برای «( اخـلاص در طـاعت )»

 

نقل شده که یحیی ابن معاذ در مناجات خویش گفته :

بار خــــــدایـــا ؛ مرا اعتمــــاد بر گنــــاه است نــــــه طاعت !

زیرا در طاعت ، اخلاص می باید که آن ، مرا نیست ؛

ولی در معصیت ، فضــــــل می باید ؛ و آن ، تــــــو را هست !

نتیجه تصویری برای «( اخـلاص در طـاعت )»

 

خــــدایــــا ؛

کمالِ پاکی و عین قُدس تو است که ،

این فرزند آدم ، بر چون تو پادشاهی عاصی شده !

وگرنه در هزاران عالم ،

کدام نقطه ی حدوث را یارای آن بودی که ؛

بر خلاف فرمان تو یک نَفَس برکشیدی ؟!

اگر نه از بهر کمالِ فردانیّت ،

و ذاتِ جلالِ بی نقصان تــــــو بودی ؛

چرا باید مقربّانِ حضرت ؛

و پیغامبــــــرانِ بارگاهِ عزّت ،

نیز دز خجالتِ لغزشهای کوچک آیند ؟

این بدان جهت است تا عالمیان بدانند ؛

که هیچ کس جز او به کمالِ صفات ، موصوف نیست ،

و به پاکی و بی عیبی و کمالِ او هیچ موجودی نیست ! !راه طلبت گــر آشـــکارا بــودی


هر مرحله ای ز راه پیـــدا بودی


گر راه تو افکنده به صحرا بودی

 

عشّا ق تو زُنّـــار چلیپـــا بودی !


 

نتیجه تصویری برای «( اخـلاص در طـاعت )»

نتیجه تصویری برای أَمَّنْ یُجِیبُ الْمُضْطَـــــرَّ إِذَا دَعَــــــاهُموضوع :