نگاهی به تفسیر ادبی عرفانی قرآن مجید         ( 1226 )                                                             

بوستان ادب و عرفان در سروش
https://sapp.ir/913607 

 

سوره 27 : نمــل ( مکّی ـ 93 آیه دارد ـ جزء  نوزدهم ـ صفحه 377 )


  ( قسمت پانــزدهــم )


«(کعبـه ی دل )»

 

نتیجه تصویری برای وَ جَعَلَ بَیْنَ الْبَحْرَیْنِ حَاجِزًا

 

( جزء بیستم صفحه 382   آیه 61 )‌

بسم الله الرحمن الرحیم 

أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَ جَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِیَ وَ جَعَلَ بَیْنَ الْبَحْرَیْنِ حَاجِزًا

أَإِلَهٌ مَعَ اللَّهِ بَلْ أَکْثَرُهُمْ لَا یَعْلَمُونَ

   ترجمه لفظی آیه شریفه :

 

[آیا شریکانى که مى ‏پندارند بهتر است] یا آن کس که زمین را قرارگاهى ساخت

ودر آن رودها پدید آورد و براى آن کوه ‏ها را [مانند لنگر] قرار داد

و میان دو دریا برزخى گذاشت . آیا معبودى با خداست ؟ [نه] بلکه بیشترشان نمى‏ دانند


 نگاهی ادبی و عرفانی به آیه شریفه :

آن کیست که زمین اسلام را زیر قدم توحیدِ موحدان در آورد ؟

آن کیست که چشمــه های حکمت را در دل عارفان پدید آورد ؟

آن کیست که باروهای معرفت را در سر دوستــــان بنــــا افکند ؟

آن کیست که میان دریای خوف و رجاء و بیم و امید ، ابرِ پایمردی را نمایان ساخت ؟


آیا هیچ خدائی جز من دانید و دارید که این کار ها را کرده باشد ؟

آیا هیچ معبــــودی جز من شناسید که این ها را ساخته باشد ؟


گویند : آیه وَ جَعَلَ بَیْنَ الْبَحْرَیْنِ حَاجِزًا ، اشارت است به قلب و نفس آدمی ،

چه ؛ در نهاد آدمی ، هم کعبه ی دل است هم تکیه گاه نفس !

که در آفرینش ، هر دو گوهر ضد یکدیگرند !

و در عین حال بهم پیوسته اند ،

و در طریقت از هم گسسته اند !

هر دو ، در هم گشاده ،

و میان هریک از دو قدرت ، مانعی نهاده !

هرگاه نَفسِ اَمّارَه بر سراپرده ی دل شبیخون زند ؛

دلِ محنت زده ، به تظلّم به درگاهِ عزّت میشود !

و از آن پیشگاه ، خلعتِ نظر به او می رسد ،

 

 

در خبـــــــر است که :

خداوند را در هر شبانه روز 360 نظر بر دل بندگان است !


تصویر مرتبط

 

... وَ جَعَلَ بَیْنَ الْبَحْرَیْنِ حَاجِزًا ...

و مقصود از این دو دریــــا بر زبان اهل معرفت و بصیرت ،

صفـــتِ دل مـؤمـــن است ،

و منظور از آن دو آب ؛ صفتِ آن چه در اوست !

از صفات ضدّ مانند : خوف و رجاء ، شکّ و یقین ،

ضلالت و هدایت ، حرص و قناعت ، غفلت و نباهت میباشد !

و خداوند میان آن صفت ها حاجزی افکنده ،

چنانکه میان خوف و رجــاء ؛ حُسن ظن آفریده ،

تا تلخیِ ترس ، خوشیِ امید را تبــــــــــاه نکند !

میان شکّ و یقیـــــن ، حاجزی از معـــرفت قرار داده ،

تا شوریِ شکّ ، گوارائیِ یقیــــــن را از میــــــان نبرد !

و میان ضلالت و هـــدایت ، مانعی از عصمت قــــرار داده ،

تا تلخیِ گمــــراهی ، شیـــــرینیِ راهبـری را تبـاه نسازد !

و میـــــان حـــرص و قنـــــاعت ؛ حاجزی از تقــــــوی قـرار داده ،

تا تیــــرگیِ آز ، درخشنــــدگی قنــــاعت را از میـــــان نبــــرد !

و میان غفلت و نباهت ، از مطالعــه ی نظر مانعــــی پدید آورده ،

تا تاریکیِ غفلت ، روشنـــائی بیـــداری و آگاهی را تبــــــاه نکند !

آیا جــــــز او (خدای یکتــــا) خـــدای دیگری ،

چنین صُنـــع ها ساخته ؟و چنین قــــدرت ها دارد ؟

تصویر مرتبط

 

[ لازم به توضیح است که اخیرا دریایی کشف شده که آب شیرین و آب شور

با هم و در کنار هم است و هیچگاه این دو آب با هم مخلوط و درهم نمیشوند ]


نتیجه تصویری برای وَ جَعَلَ بَیْنَ الْبَحْرَیْنِ حَاجِزًاموضوع :