نگاهی به تفسیر ادبی عرفانی قرآن مجید    ( 1212 )                                                                

آدرس این وبلاگ در تلگرام  َ        

https://telegram.me/adabvaerfan

سوره 27 : نمــل ( مکّی ـ 93 آیه دارد ـ جزء  نوزدهم ـ صفحه 377 )


( قسمت اوّل )


«( شـواهـد شـریعـتنتیجه تصویری برای تصاویر متحرک مذهبی

 

( جزء نوردهم صفحه 376 آیه 214 )

بسم الله الرحمن الرحیم 


طس تِلْکَ آیَاتُ الْقُرْآنِ وَکِتَابٍ مُبِینٍ


   ترجمه لفظی آیه شریفه :

 

طا سین این است آیات قرآن و [آیات] کتابى روشنگر


 نگاهی ادبی و عرفانی به آیه شریفه :

 

الله نام خداونـدی است که آیــات او دلائــل توحیــد است

و رایــات او نشــان های تفـریــد

اشارات او شواهد شریعت است و بشارات او علامات حقیقت

مصنوعات ؛ نشان قـدرت اوست و مخلوقـات ؛ بیـان حکمت او

موجـودات ؛ بر وجـود او برهـان ، بدون زیــادت و نقصــان

هرچه در وَهم تو آید که وی آنست ! نه آنست،

بلکه خالـق آن است.
نتیجه تصویری برای طس تِلْکَ آیَاتُ الْقُرْآنِ وَکِتَابٍ مُبِینٍ

 

ای جوانمــرد ؛

بدان که کار خـدا  بنا بر بی نیـــازی است

و تقصیـر بنـده بنـا بر ضعـف و بیچـارگی است!

او ضعیفـان و بیچـارگان را دوست دارد.

1 ـ طس ...

طـــاء اشــاره به طهــارت قـــدس خــداونــد

و سین اشاره به سنای عـــزّ و جـــلال او است ،

و خـداونــد به طهارت قـدس خود

و به سنای عــزت و جـلال خـود ســوگـنـد یـاد میکـنـد

کـه هــرکس به من امید رحمت دارد نومیدش نکنم ،

و هرکس به من طمع مغـفـرت دارد رَدَّش نکـنـم ،

هـرچه بنـده را امیــد است ، فضـل من برتر از آن است،

و هـرچـه از بنــده تقصـیـــر است ؛

بی نیازی من بیشتــر از آن است .

 ای جوانمــــرد ؛

 

بدان که کار خـداونـد را بنا بر بی نیازی است ،

و تقصیر بنده بنا بر ضعـف و بیچارگی است !

او ضعـیـفــان و بیچــارگان را دوست دارد .

 در خبــر است که موسی(ع) از خـداونـد پرسید:

از میان آفریدگان ، دوست تو کیست؟

تا من هـم او را دوســت بــدارم ،

نــدا رســیـــد ای موسی ،

هر درویش شکسته و کوفته و زیر بارحکـم ما فـرسوده ،

دوست من است و مؤمنـان آنان را عـزیــز شمرند ،

چه ؛ که ایشان برداشتگان لطفند و برکشیدگان فضل!

و چون روز قیامت شود از جانب خـداونـــد نـــدا رسـد:

کجایند کسانی که در دنیا درویشان را ؛

 به دیده شفـقـت و محبت نگریستند؟

و به ایشان احسان کردند ،

بروید در بهشت امن و امان،

ایمــن و شــــــــــاد ، از تــرس و انــدوه آزاد !


جــوینـــده ی تو همچــو تو فـردی باید   

           

 آزاد ز هـر عـلــت و دردی بـایـــــد


زان می نرســد به وصــل تــو هیـچ کسی     

        

 کاندرخـور غـم هـــای تو مــردی باید !

نتیجه تصویری برای طس تِلْکَ آیَاتُ الْقُرْآنِ وَکِتَابٍ مُبِینٍ 

 

السلام علیک یا مولای یا اباصالح المهدی


این جمعه هم گذشت و نیامدید آقـــا !


شاید ما همچنـــــان سرگــــــرم دنیـــا و زنـــــدگی خویشیــم


ولی هر روزه برای تعجیل در ظهـــــــــور مبارکتــــــان


دعــــای فــــــرج بر لب داریـــــــمموضوع :