نگاهی به تفسیر ادبی عرفانی قرآن مجید    (1195 )                                                                     

آدرس این وبلاگ در تلگرام  َ        

https://telegram.me/adabvaerfan

سوره 26 : شعراء ( مدنی ـ 227 آیه دارد ـ جزء  نوزدهم ـ صفحه 367 ) 

 

( قسمت سوم )


شمــع تـابـان


تصویر مرتبط

 

 ( جزء نوردهم صفحه 367 آیه 5 )

بسم الله الرحمن الرحیم 


وَ مَا یَأْتِیهِمْ مِنْ ذِکْرٍ مِنَ الرَّحْمَنِ مُحْدَثٍ إِلَّا کَانُوا عَنْهُ مُعْرِضِینَ


   ترجمه لفظی آیه شریفه :

 

و هیچ تذکر جدیدى از سوى [خداى] رحمان برایشان نیامد

جز اینکه همواره از آن روى بر مى‏ تافتند


 نگاهی ادبی و عرفانی به آیه شریفه :

اگر کافران ، در این آیات و در آیات قدرت ،

و دلایل نبوّت ،

و لطایف حکمت ،

که در آسمان و زمین آشکار است ،

نظر کردندی ؛

صدق گفتار پیمبران بر آنها ظاهر گشتی ؛

و از راه خلاف و شک و گمان برخاستندی ؛

لاکن چه سود که حکم ازلی

و نبایست الهی

راه نظر بر ایشان فرو بست ،

تا به یک بارگی اِعراض کردند ،

و پیغام رسان را دروغ زن خواندند !

از آن رو که سزاوار درگاه نبودند ،

و شایستگی وصال نداشتند !

چــــــرا که گفتـــــه اند :

در روی زمین نبایسته تر از او نیست ،

که پندارد که بایسته است ؛

و ناپاک تر از او نیست

که پندارد پاکیزه است ؛

این چنین کسی دو چیز می دریابد :

نیازی از تو و یاری ئی از او ؛

نیازمند را ردّ نیست ،

و از پسِ دیوار نیـــــــاز ،

مکــــــر ؛ نـــــــــه !

عزیـــــــز آن است که :

 به داغ اوست ،

و بر راه اوست ،

که با چراغ اوست !


حیرت اندر حیرت است و تشنگی در تشنگی


گه گمان گردد یقیـــن و گه یقیــن گردد گمان


حضــرت عـــزّ و جــلال و بی نیازی فــرش او


منقطــع گشته در این ره صــد هزاران کاروان

 

نتیجه تصویری برای تصاویر متحرک مذهبی


آیا این جمعـــــــه او می آیــــد ؟موضوع :