نگاهی به تفسیر ادبی عرفانی قرآن مجید    (1199 )                                                                   

 

آدرس این وبلاگ در تلگرام  َ        

https://telegram.me/adabvaerfan

سوره 26 : شعراء ( مدنی ـ 227 آیه دارد ـ جزء  نوزدهم ـ صفحه 367 )


  ( قسمت هفتـــم )


میعــاد معــاد

 


تصویر مرتبط

 

 ( جزء نوردهم صفحه 370 آیه78 ) 

بسم الله الرحمن الرحیم   

الَّذِی خَلَقَنِی فَهُـــوَ یَهْدِینِ

     ترجمه لفظی آیه شریفه :

آن کس که مرا آفریده و همو راهنماییم مى ‏کند  

  

 نگاهی ادبی و عرفانی به آیه شریفه : 

نشان دوستی و محبت آن است که ؛

دوستــــــــدار چون در وصــــــف دوست آید ؛

دل از دیگران پردازد ؛

و همه ذکر دوست کند ،

همه ثنای او گوید ،

و از ذکر و مدح او سیر نشود ،

و خاموش نتواند !

فرق است میان دو گروه :

یکی صاحبان حاجت و دیگری طالبن حقیقت!

گروه اول :

  کوشش کنند و طاعت آرند ؛

وردها و ذکرها شمرند ،

آنگاه حاجت های خود را عرضه کنند ؛

و دل بر پاداش بسته ،

و در دعا الحاح و التماس کنند .

این مقام از باب شریعت است و روا ،

چنانکه موسی هم در این مقام بود که میگفت :

پروردگارا ؛ سینه مرا گشاده کن ،

و کارم را آسان گردان ...

رَبِّ اشرَح لِی صَدرِی وَ یَسِّر لِی اَمرِی ....

ولی گروه دوّم ؛

ظاهراً چندان به ذکر و ثنای محبوب نپردازند ،

جز به اندازه واجبــــــــات !

بلکه ؛ گاهی زبان در ثنــــــا آویخته ،

و گاهی دل در مشاهده آمیخته !

و راز به وصال رسیده ،

و در خود فانی گشته ،

و به حق باقی شده اند !

چنانکه ابراهیم خلیل می گوید :

خدائی که مرا آفرید و رهنمائی کرد ؛

پس هدایت من از اوست ،

و من در وجود خود محــــــــــــو هستم !

و جز معبود خود کسی را برای هدایت نمی شناسم ،

الَّذِی خَلَقَنِی فَهُـــوَ یَهْدِینِ

بارالاهـــــــا ؛

ای خدای من ؛

راهم نمـــــــا به خود ؛

و بازرهان مرا از بنــــــد خود ؛

ای رساننده ؛ به خود برسانم ؛

که کسی نرسیده بخود !

بار الاهـــــــــــا ؛

یاد تو عیش است و مهر تو سور ،

شناخت تو مُلک است و یافت تو سُرور ؛

صحبت تو رَوح رُوح است و نزدیکیِ تو نـــور ؛

جوینده ی تو کُشته ی با جــــان است ،

و یافت تو رستاخیــــز بی صــــــور !


آن کس که تو را شناخت جان را چه کند؟


فـــرزنـــد و عیـــال و خانمــان را چه کند؟


دیوانــه کنــی هـر دو جهــــانش بخشی


دیوانـــه ی تو هر دو جهــــان را چه کند  ؟

 

تصویر مرتبط

 

کشتی شکستگانیم ای باد شرطه برخیز

باشد که بــاز بینیـــم دیـــــدار آشنـــــا را


ای صــــاحب کرامت! شکرانــــه سـلامت


روزی تفقّـــــدی کن، درویش بی‌نـــــوا را

 

این جمعه هم گذشت و نیامدید آقا !!!


و ما همچنــــــان در انتظاریــم


و دعای فَـــرَج بر لب داریم

موضوع :