نگاهی به تفسیر ادبی عرفانی قرآن مجید  ( 1193 )                                                                      

آدرس این وبلاگ در تلگرام  َ        

https://telegram.me/adabvaerfan

سوره 26 : شعراء ( مدنی ـ 227 آیه دارد ـ جزء  نوزدهم ـ صفحه 367 )


( قسمت اول )استیــلاء قُــرب

 
نتیجه تصویری برای تصاویر متحرک مذهبی

 

( جزء نوردهم صفحه 367 آیه 1  )

بسم الله الرحمن الرحیم 


طــســــم ، تـلـک آیـات الـکـتـــــاب الـمـبیـــــن

 

   ترجمه لفظی آیه شریفه :


این است آیت ها و سخنان روشن و پیدا


 نگاهی ادبی و عرفانی به آیه شریفه :


بسـم الله الرحمـن الرحیـم

 

بنـام خدائی که نه بذات در دل بُوَد ،

بلکه در دل یـــاد  او  بوَد ،

و در سَــــر مهــــر او ،

و در جـــان نظــاره او ،

اول مشاهـده ، دیــدار دل است ،

پس از آن نــزدیکی دل ،

پس از آن وجـــــــــود دل ،

پس از آن معـــاینـــــــه دل ،

پس از آن استیلاء قــرب بر دل ،

پس از آن استهــــلاک دل در عیـان ،

که در وراء آن عبارتی نتـــوان !

عارفی را پرسیدند:

دل کی خـوش بُــوَد؟

گفت: آن وقت که او در دل بُـــوَد

دیگری را پرسیدند :


از کـرامات خـداونـد با بنـده کـدام بهتـر است؟


گفت : آن که بنــده دل را از غیرخـدا تهـی دارد.


تو لاله ســرخ و لـؤلـؤ مکـنـونی    

               

  مجنون منـم  و تـو لیـلیِ  مجنونی


تـــو مشتـریان  با بضاعـت داری   

                  

 با مشتـریــان بی بضاعـت چونی

 

(1) طــســــم ؛

 

حضرت صـــــــــادق (ع) فرموده اند:

مراد از طسم (انا الطالب السمیع المبدی المعـیـد) است

یعنی منم خواهان سعادت و نیک بختی بندگان

و شنـــــوای گفتارشان

و آفریننده و بازگرداننده و زنده کننده ایشان.

( تفسیرقرآن عظیم ، فیض الاسلام )

 

طـاء اشاره به طهارت عـزت و تـقـــدس عـلــوِّ خـــــدا است ،

و سین اشــــاره به سنــــــــای جـبـروت خـــــــدا ،

و میـــم دلالت بر مجــد جــــــلال او است .

خـداونــدی که روح دلها مِهــــــر او ،

آئین زبانها ذکر او ،

سور گوشهـا گفتار او ،

عـیـد چشمها دیـــدار او ،

آســایش جانـهـــا عـیـــان او ،

منــــــــزل جوانـمـــردان کـــوی او ،

مقـصــود عارفــــــــان گفت و گــــوی او ،

نسیــــــــــم وصـــــــل وزان از ســــــوی او ،

هـمــه از او ، و خـــود او هـمـــه .

********************************

 

اِلهی؛ کَم مِن قَبِیحٍ سَتَرتَهُ وَ کَم مِن فادِحٍ مِنَ البَلاءٍ اَقَلتَهُ وَکَم مِن عِـثارٍ

 وَقَیتَهُ وَکَم مِن مَکــرُوهٍ دَفَعـتَــهُ وَکَـم مِن ثَنـاءِ جَمِیـلٍ لَستُ اَهلً لَهُ نَشَرتَهُ


خــدایــــــــا ؛

چه بسیار کارهای زشتم را که پوشاندی !

چه بشیار بلاهای سخت که از من دور کردی !

چه بسیار لغزشها که مرا از آنها نگاهداشتی!

چه بسیار کارهای ناپسندی که از من دور کردی!

چه بسیار مدح وثنای نیکو که من لایق آن نبودم

و تو از من بر زبانها انداختی !


خـدایـــــــا ؛

غمی بزرگ در دل دارم ، و حالی بسیار ناخوش ، و اعمالی نارسا ، و زنجیرهای علائق دنیا مرا در بندکشیده ، و آرزوهای دور و دراز دنیوی مرا از هر سودی بازداشته ، و دنیا به خدعه و دروغ و نفسم مرا به جنایت فریب داده !


خـدایـــــــا ؛

اِلهــــی وَ رَبِّی مَن لِی غَـیـرُکَ اَسـئَـلـُـهُ کَشـفَ ضُـرّی وَ النَّظَـرَ فِی اَمرِی

من غیر از تو چه کسی را دارم که گناهانم را ببخشد ، و مرا از شهــد گوارای آلاء رحمانی خود بهره مند سازد ؟


خـدایـــــــا ؛

به عزت و جلال ازلی و ابدیت تو را قسم میدهم که با من در همه حال با رأفت و رحمت و عطوفت و فضل و مهربانی خود رفتار کنی


آسایش صد هــزار جــان یک دم توست


شادان بُوَد آن دل که  در آن دل غم نوست


دانی ملکــا که روشنــائی دو چشــم


در دیــدن زلف سیــه پر خــم توست

نتیجه تصویری برای تصاویر متحرک مذهبیموضوع :