نگاهی به تفسیر ادبی عرفانی قرآن مجید                                                            

آدرس این وبلاگ در تلگرام  َ        

https://telegram.me/adabvaerfan

سوره 22 : حج ( مدنی ـ 78 آیه دارد ـ جزء  هفدهم ـ صفحه 332 )

 


غـارت غیـرت حـقّ


تصویر مرتبط

 

 

 ( جزء هفدهم صفحه 336 آیه 38 ) 

بسم الله الرحمن الرحیم   

إِنَّ اللَّهَ یُدَافِعُ عَنِ الَّذِینَ آمَنُوا إِنَّ اللَّهَ لَا یُحِبُّ کُلَّ خَوَّانٍ کَفُورٍ


     ترجمه لفظی آیه شریفه :

 

قطعا خداوند از کسانى که ایمان آورده ‏اند دفاع مى ‏کند

زیرا خدا هیچ خیانتکار ناسپاسى را دوست ندارد نگاهی ادبی و عرفانی به آیه شریفه : 

 

            ... إِنَّ اللَّهَ لَا یُحِبُّ کُلَّ خَوَّانٍ کَفُورٍ

 

خداوند خیانتکارِ ناسپاس را دوست ندارد ؛

خواه خیانت در امـــــــــوال ؛

خواه خیانت در احـــــــــوال !

خیانت در مال ؛ به تملّک آن ؛

خیانت در عمل به ربا و تصنّع در آن !

و خیانت در احوال ؛ به ملاحظه کردن اغیار است !

 

خداوند دربِ این خیانت ها را بر مؤمنِ عارف فرو بندد ،

و رویِ دلِ وی با خود گرداند ،

و او را به هیچ غیری ندهد !

هرچند ؛ همه فردوس برین باشد !

هرکه غارتِ غیرتِ حق گشت ؛

او را پروایِ هیـــــــچ غیــــــــــر نمانَد !

زیرا ؛ زاهــــــــد ، شکارِ حــــــــــقّ است !

از دنیــــــــــا بجسته !

و عارف ؛ شکارِ حقّ است !

از بهشت بربوده !

دلی که به عشق سوخته ،

به مــــــرغ بریــــــــان نیـاســــــــــایــد ،

و جانی که به حق زنـــــــده ، با غیر او نیـــارامد !

تصویر مرتبط

 

قابلیّت عشق بازی !

 

 

عشق بازی کار هرشیّـاد نیست


این شکار دام هر صیّــــاد نیست


عاشقــــی را قابلیت لازم است


طالب حق را حقیقت لازم است


عشق از معشــوق اول سر زند


تا به عاشـــق جلـوه ی دیگر کند


تا به حدی که بَـرَد هستی از او


سر زند صدشورش و مستی از او


شــاهـــد این مدّعـا خواهی اگر


برحسیـــن(ع) و حالت او کن نظر

 

 

 موضوع :