نگاهی به تفسیر ادبی عرفانی قرآن مجید         ( 1184 )                                                                      

آدرس این وبلاگ در تلگرام  َ        

https://telegram.me/adabvaerfan

سوره 25 : فـرقــان ( مکّی ـ 77 آیه دارد ـ جزء  هیجدهم ـ صفحه 350 )


( قسمت هفتـــم )


دَر هـــــا


و


کلیـد هـای چهـارگانـه !


 

 

 ( جزء نوردهم صفحه 364 آیه 48   )

بسم الله الرحمن الرحیم 

وَهُوَ الَّذِی أَرْسَلَ الرِّیَاحَ بُشْرًا بَیْنَ یَدَیْ رَحْمَتِهِ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا


   ترجمه لفظی آیه شریفه :

 

و اوست آن کس که بادها را نویدى پیشاپیش رحمت‏ خویش [=باران] فرستاد و از آسمان آبى پاک فرود آوردیم


 نگاهی ادبی و عرفانی به آیه شریفه :

 

این آیت از روی ظاهر اشارت است به باد رعایت !

که از وزیدنگاه عنایت ؛

بر دل های مؤمنان وزد ،

تا هرچه خاشاکِ مخالفت ؛

و انواع کدورت بود ،

از دل ها پاک بروبد ؛

و شایسته ی قبول کرامات ؛

و ارادت حق گرداند .

چون نسیمِ رَوحِ آن ریاح ؛

به سینه یبنده رسد ؛

زیـــــــــادت طلبد ؛

و رایحه ها و عنایت ها جوید ؛

آن گاه خداوند از راه لطف و مهربانی ؛

چهــــــــــــــار در بر وی گشــــــاید :


درِ احسان ؛


درِ نعمت ؛


درِ طاعت ؛


درِ محبت ؛

 

اول ؛ خداوند درِ احسان بر وی گشاید ؛

او به حکم بشریت ، با کافر نعمتی و حق نشناسی ؛

درِ احسان بر خود بندد !

خداوند رسولِ کرامت فرستد ؛

با کلیـــــــدِ عفـــــــــــو ؛

 

که فرمود : یَعفُوا عَنِ السَّـیِّئات ؛

دوم ؛ خداوند چون درِ نعمت بر بنده گشاید ؛

بشر از درِ کفــــــــــــران در آید ؛

و به کوتاهی در سپاس ؛

درِ نعمت بر خود بندد !

که فرمود : اِنَّ الاِنسانَ لَکَفُورُ ؛

خداوند رسول فضل فرستد ؛


با کلیـــــــد منّـــت !

 

و گوید : اگر تو در شُکر کوتاهی کردی ؛

من در نعمت قصور نکنم !

که فرمود : قُل بِفَضلِ اللهِ وَ رَحمَتِهِ .

سوم ؛ خداوند درِ طاعت بر بنده گشاید ؛

وی با گناه ، دربر خود بندد !

خداوند رسولِ مغفرت فرستد ؛

با کلیــــــدِ تــوبــــت !

 

و گوید : اگر تو گناه کردی ؛ من تو را می آمرزم !

که فرمود : اِنَّ اللهَ یَغفِرُ الذُّنُوبَ جَمِیعاً ؛

چهارم ؛ درِ محبت است ؛

که خداوند از راه لطف بر بنده گشاید ؛

ولی بنـــــــده به جــفـــــــا پیش آید ؛

و به دلیـری (گستاخی) و بدعهدی ، در بر خود بندد !

خداوند رسولِ حلم فرستد ؛

با کلیدِ ستــــــر عیـــــب

 

و گویــــــــــد : بنده ی من ؛ اگر تو جرأت بر بدرفتاری کردی ؛

از تو می گذرم ؛ چون من دوست تو هستم !

که فرمود : یُحِبُّهُم وَ یُحُِّونَهُ ؛


... وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا

رشحه هایی از آب محبت است ؛

که بر دل های عارفان فرو می ریزد ؛

و طبیعتِ سرکش را می کشد ؛

و نفسِ زکیّه را زنده نگه می دارد ؛

آن گاه از دلِ پــــــاکِ او ؛

برکت ها بر مردم فرو می ریزد !

و از آن برکات نـــــــور ؛

دل انسان ها و جانوران سیراب می شود !موضوع :