نگاهی به تفسیر ادبی عرفانی قرآن مجید                                                         

آدرس این وبلاگ در تلگرام  َ        

https://telegram.me/adabvaerfan

سوره 23 : مؤمنون ( مدنی ـ 78 آیه دارد ـ جزء  هفدهم ـ صفحه 332 )

 


بهـار عمـوم و خصـوص

 


 

 ( جزء هفدهم صفحه 342آیه 18 ) 

بسم الله الرحمن الرحیم   

وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْکَنَّاهُ فِی الْأَرْضِ وَ إِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ


   ترجمه لفظی آیه شریفه :

 

و از آسمان آبی به اندازه معین نازل کردیم و آن را در زمین (در مخازن مخصوصی)

ساکن نمودیم و ما بر از بین بردن آن کاملا قادریم

 

 نگاهی ادبی و عرفانی به آیه شریفه :

 

در این آیت می فرماید :

ما از آسمان به کمال قدرت خود ،

بر بندگان باران رحمت فرستادیم ،

تا زمین مرده بدان زنده شود ،

و صد هزاران بدیعه ها و و دیعه ها ،

از انواع گیاه و میوه و گل ،

از زمین بیرون دادیم !

 

سالکان راه حقیقت گویند :

 

ظاهر این آیت اشارت به بهار عموم است !

و باطن آن اشارت به بهار خصوص است !

که هر آیتی ظاهر و باطن دا رد ،

بهار عموم ؛ آیات آفاق است

و بهار خصوص ؛ آیات انفس

اگر بهار عموم ، ابر بارنده است

بهار خصوص ، چشم گرینده است

اگر بهار عموم رعد با صولت است

بهار خصوص ناله و حسرت است

اگر بهار عموم ، برق سوزان است

بهار خصوص نور درخشان است

در بهار عموم ، چشم عبرت باز کن تا گل بینی

در بهار خصوص ،دیده ی فکرت بر گمار تا دل بینی 

لطیفــــــه:  

درویشی را دیدند هنگام بهار سر به اندیشه فرو برده

او را گفتند : ای درویش سر بردار تا گل بینی

گفت : ای جوان مرد سر را فرو بر تا دل بینی


Image result for ?نماز شب?‎

Image result for ?نماز شب?‎Image result for ?نماز شب?‎موضوع :