نگاهی به تفسیر ادبی عرفانی قرآن مجید         ( 1149 )                                                            

آدرس این وبلاگ در تلگرام  َ        

https://telegram.me/adabvaerfan

سوره 23 : مؤمنون ( مدنی ـ 78 آیه دارد ـ جزء  هفدهم ـ صفحه 332 )


    ( قسمت سوّم )


صفـات مؤمنـان


 

 ( جزء هفدهم صفحه 342آیه 4   ) 

بسم الله الرحمن الرحیم 

وَالَّذِینَ هُمْ لِلزَّکَاةِ فَاعِلُونَ


   ترجمه لفظی آیه شریفه :

 

و آنها که زکات را انجام می‏ دهند


 نگاهی ادبی و عرفانی به آیه شریفه :

 

اینها همه صفات مؤمنان است ،

که شادکام اند و نازنین ،

روزافزون در سرای پیروزی نزول کرده ،

و بر بساطِ انبساط آرام گرفته ،

و در باغِ قدس ، خلعتِ فضل پوشیده ،

و در بوستانِ اُنس ، شربتِ وصل نوشیده ،

تا آنجا که اَلَّذِینَ یَرِثُونَ الفِردَوسَ گفت ،

تا نَسَب درست کنی ،

آنگاه میــراث بَری !

وارث ، نَسَبِ به ارث گذار است ،

و نسبت در این جا به دو چیز است :

یکی به ایمان در اصل ،

و دیگری طاعت به فضل ،

و همان گونه که وارثان در بهره از مال متفاوتند ،

مؤمنان هم در بهره از ایمان تفاوت دارند ،

چنان که امروز در طاعت ، با هم فرق دارند ؛

فردا در درجات در بهشت هم متفاوتند !

و مهینه ی آنان اصحاب علّییّن اند ،

و اینان کسانی هستند که ؛

تخمِ ارادت کاشتند ،

و میوه ی دوستی برداشتند !

و دو گیتی را به دور انداختند ،

و هرگز با غیر حقّ نپرداختند ،

که گفته اند :

در جستنِ بهشت ،

جان کندن باید ،

و در گریختن از دوزخ ،

دل کندن (از ظواهردنیا) باید ،

در یافتنِ دوست ،

جان بذل کردن باید (شهادت)

به جفای دوست ،

از دوست دور شدن جفاست ،

و در شریعتِ دوستی ؛

جان از دوست به سر آوردن خطاست !موضوع :