نگاهی به تفسیر ادبی عرفانی قرآن مجید                                                             

آدرس این وبلاگ در تلگرام  َ        

https://telegram.me/adabvaerfan

سوره 23 : مؤمنون ( مدنی ـ 78 آیه دارد ـ جزء  هفدهم ـ صفحه 332 )

 


مقــامِ راز 

نتیجه تصویری برای تصاویر متحرک مذهبی

 

 

تاسوعای حسینی بر همه ی شیعیان تسلیت و تعزیت


عاشـورائیــان محـرّم 61

[ لطفاً کلیک کنید ]

 ( جزء هفدهم صفحه 342آیات 1 و 2 و 3 )

بسم الله الرحمن الرحیم 

قَدْ أَفْلَـــحَ الْمُؤْمِنُـــــونَ

الَّذِینَ هُمْ فِی صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ

وَالَّذِینَ هُمْ عَنِ اللَّغْــــــــــوِ مُعْـــرِضُونَ


   ترجمه لفظی آیه شریفه :

 

مؤ منان رستگار شدند

نها که در نمازشان خشوع دارند.

و آنها که از لغو و بیهودگی روی گردانند.


نتیجه تصویری برای تاسوعا


اینجـــــــا کـربـــــــــلاست

 ( لطفاً کلیک کنید )

 

نگاهی ادبی و عرفانی به آیه شریفه :

 

مؤمن کسی است که همّتی دارد از دنیا بهتر و بالاتر ؛

مرادی دارد از پیر و قطب و عقبی برتر ؛

او فقط اشتیاق به دیدار مولی دارد و نه کمتر !

گهی در بیابانِ نیکوئیهایش سرگشته ،

و گهی در دریای بیکران لطفش غوطه ور گشته !

گهی بر وفق شرع در حضرت نماز ؛

مقاوم ایستاده بر مقام راز ،

به سوی معشوق می کند پرواز !

و گاهی در میدان حقیقت ؛

به صفت خشوع تن در داده ،

دل برده و جان بسته ،


نتیجه تصویری برای تاسوعا

 

که فرمــــــــــــــود :

الَّذِینَ هُمْ فِی صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ

خشوع در نماز گوهری است نفیس ،

و کیمیائی است که هرچه فساد بود به صلاح آرد ،

و تفرقه را به جمع بَدَل کند ،

از قبض باز رهاند و به بسط باز رساند ،

بدی ها را محو و نیکی ها را ثبت کند !

چون ؛ خشوعِ در نماز ،

حجابی است از خلق ،

و حسابی است با حق ،

این صفت در میدان مرگ ، مُبَشِّر !

و در تاریکیِ گور ؛ مونس ،

و در وحشتِ لحد ؛ انیس است .


 

پس ای جوانمـــــــــرد ؛

بکوش تا فقط برای اوباشی ،

و چیزی تو را از خداباز ندارد ،

که فرمـــــــــــــــود :

وَالَّذِینَ هُمْ عَنِ اللَّغْـوِ مُعْرِضُونَ

هرچه تو را از خدا باز دارد ؛ سهو است ،

و آن چه جز خدا را بود ؛ حشو است ،

و هرچه جز خدا باشد لغو است ،

و هرچه نه حق است ؛ باطل و لهو است ،

طرحِ تقرّب به دوست نشان قرب است ،

و بود تو بر تو همه تاوان است !

از بودِ خود درگذر که آنت سعادت جاودان است !

طلبِ شغل ؛ بندِجان است ،

آن که شغل او کران دارد ، کار او آسان است !

و آن که شغل او مطلوب و بی پایان است ؛

کار او دشوار است !


نتیجه تصویری برای تاسوعاموضوع :