نگاهی به تفسیر ادبی عرفانی قرآن مجید                                                              

آدرس این وبلاگ در تلگرام  َ        

https://telegram.me/adabvaerfan

سوره 22 : حج ( مدنی ـ 78 آیه دارد ـ جزء  هفدهم ـ صفحه 332 )

 


نعیـمِ بهشـت 

 ( جزء هفدهم صفحه 336 آیه 38 ) 

بسم الله الرحمن الرحیم   

إِنَّ اللَّهَ یُدَافِعُ عَنِ الَّذِینَ آمَنُوا إِنَّ اللَّهَ لَا یُحِبُّ کُلَّ خَوَّانٍ کَفُورٍ


   ترجمه لفظی آیه شریفه :

 

قطعا خداوند از کسانى که ایمان آورده ‏اند دفاع مى ‏کند

زیرا خدا هیچ خیانتکار ناسپاسى را دوست ندارد 

 نگاهی ادبی و عرفانی به آیه شریفه :

 

خداوند پیوسته دوستان و مؤمنان را در پرده ی حمایت خویش دارد ؛

و سینه هاشان از نَزَعات شیطان ؛

                                            و دل هاشان از خطرات عصیان ؛

و جان هاشان از حوادث نسیان در امان دارد .

و چنانکه بر غیب خود غیرت دارد ؛

بر سِرِّ مؤمن نیز غیرت دارد ؛

زیرا که این برای آن می دارد ؛

و آن برای این می پرورد ؛

وقتی بیاید که پرده از میان برود ؛

این سرّ در آن غیب ؛

و آن غیب در آن سرّ نظر کند !

آن ساعت ، نعیمِ بهشت کجا پدید آید ؟

و جمال حورٌ عین به کجا حساب آید ؟

وقتی خواهد آمد که ؛

زبان در دل برسد !

و دل در جان برسد !

و جان در سرّ برسد !

و سرّ در حقّ در رسد !

آن گاه ؛

دل به زبان گوید : خاموش !

سرّ به جان گوید : خاموش !

و نور به سرّ گوید : خاموش !

و خداوند فرماید :

ای بنده ی من ؛

دیری بود تا تو می گفتی من می شنیدم ؛

اینک من می گویم ؛ تو می شنو !

 

 

و جالب تر این که ؛

از غیرت الاهیت بر سرّ فطرت بشریّت است که ؛

هر عضوی از اعضای بدن را ؛

به سرّی از اسرار خود مشغول ساخته ؛

گوش را گفت :

تو در شنیدنِ ذکر باش !

که فرمود :

چون قرآن خوانند گوش ده و ساکت باش !

چشم را گفت :

بابصیرت و با عبرت باش !

که فرمود :

عبرت گیرید ای بینایان !

و زبان را گفت :

به یاد نعمت های من باش !

که فرمود :

نعمت های خدای را یاد کنید !

بینی را گفت :

از بوی گند اغیار برکنار باش !

دست را گفت :

گیرنده ی جام محبت و لطف باش !

پا را گفت :

رونده ی باغ ریاضت باش !

ای بنده ی من ؛ همراه من باش !

 

 

 

لـذّت عشــق

 

لذت عشـق تـو را جـز عـاشـق محـــزون ، نداند
 

رنج لذت ‏بخش هجـران را به جز مجنـون ، نداند


تا نگشتى کوهــکن ، شیـرینى هجـــران ندانى

نــــاز پـــرورده ، ره آورد دل پــــــر خــــون نداند

خسـرو از شیرینى شیــرین ، نیابد رنگ و بویى

تا چو فرهاد از درونش ، رنگ و بـــو بیرون نداند

یوسفـــى بایــــــد که در دام زلیخـــا ، دل نبـازد

ورنه خورشید و کواکب در برش مفتــــون نداند

غـــــرق دریــــا جز خروش موج بى پایان ، نبیند

بـادیه پیمـاى عشقـت  سـاحـل و هـامـون نداند

 

جلـــــــوه دلـــدار را آغــــاز و انجامــــــى نباشد
 

عشـق بى پایـان مـا جـز آن چـرا و چـون ، نداند

[ دیوان امام خمینی (ره) ص 98 ]


این جمعه هم که نیامدیـد آقـا !

 

 

و ما برای تعجیــــــل در فـــــــرج مبارکتــــان

 

همچنـــــان دعـــا می کنیم

 موضوع :