نگاهی به تفسیر ادبی عرفانی قرآن مجید    ( 1143 )

آدرس این وبلاگ در تلگرام  َ        

https://telegram.me/adabvaerfan

سوره 22 : حج ( مدنی ـ 78 آیه دارد ـ جزء  هفدهم ـ صفحه 332 )


  ( قسمت بیستــم )


صفات رحمت و حکمت


 

 ( جزء هفدهم صفحه 339 آیه 63   ) 

بسم الله الرحمن الرحیم 

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَّةً إِنَّ اللَّهَ لَطِیفٌ خَبِیرٌ


   ترجمه لفظی آیه شریفه :

 

آیا ندیده ‏اى که خدا از آسمان آبى فرو فرستاد و زمین سرسبز گردید

آرى خداست که دقیق و آگاه است

 

 نگاهی ادبی و عرفانی به آیه شریفه :

 

مضمون این آیت و بعد از آن ،

یادآوری نعمت است ،

و اظهار حکمت در آفرینشِ منافعِ مخلوقات .

که هرچه آفرید به سزاواریِ خود آفرید ،

و چنان که می بایست آفرید ،

و هرچه نهاد ، بر جای خود نهاد ،

و هرچه داد به اهل خود و به استحقاق داد ،

و او قادر است که هرچه خواهد کند ،

حکیم است و هرچه تواند کند ،

در این جهان ، پای موری و پرَِ پشه ای ،

نیافرید مگر به مقتضای قدرت ،

و بر وفقِ حکمت و مشیّت .

حکمت و قدرت و مشیّت دست به هم داده ،

تا کار بر نظام رود ،

اگر حکمت با قدرت نبودی ، عالَم زیر و رو شدی !

خدا را صفاتی است که مخالف وجود و افعال خلق است ،

و آن صفات عزّت و عظمت و جبروت و کبریا و غناء است ،

و باز او را صفاتی است که شفیع وجود و افعال خلق است ،

چون ؛ حکمت و رحمت و لطف و رأفت و فضل و کرامت ،

و صفات رحمت و حکمت ؛

عنانِ صفات عزّت و غنا را فرو گرفته ،

تا این مشتی بیچارگان ،

در سایه ی لطف و رحمت ؛

و به مقتضای حکمت ،

عمری به سر آرند ،

و اگر نه این شفیعان بودی ؛

که از عرش و کرسی گرفته ،

تا پای مور و پرَِ پشّه ؛

همه نیست گشتی !

و نابود شدی !

و یک کلمه از غنا و استغنای حقّ ؛

به این جهان روی ندادی ،

تا کافران و بیگانگان را روز هجران پیش آمد که ؛

بیگانه وار سر به فکر خویش در نهادند ،

و قدرِ قدرتِ خدای یگانه را نشناختند ،

و به سزاواریِ وی راه نبردند ،

بُتی جمادی و ناتوان را با او انباز کردند ،

و آن را دوست گرفتند و پرستیدند !

تا خداوند در باره ی آنان فرمود :

ضَعُفَ الطّالِبُ وَالمَطلُوبُ
موضوع :