اهـلِ فتنـــه


واقعه‌ای فراموش نشدنی و نابخشودنی. خسارات این واقعه هنوز برای مردم قابل لمس است،

چه آنانی که در آن سال فرزندان خود را از دست دادند،

چه آنانی که هنوز ترکش‌های اقتصادی آن واقعه را لمس می‌کنند و... .

بسیاری از کارشناسان اقتصادی می‌گویند، وقایع آن سال ؛ عامل مهم بحران ارزی کشور بود،

کارشناسان سیاست خارجی از اهمیت آن در افزایش تحریم‌ها علیه ایران خبر می‌دهند

و کارشناسان سیاسی از چنگی می‌گویند که آن واقعه به صورت نظام اسلامی کشید.

منظور واقعه فتنه سال 88 است . انتخابات ریاست جمهوری آن سال با مشارکت 85 درصدی مردم ،

گوی مردم‌سالاری را از کشورهای مدعی غربی ربود ، اما با تهمت تقلب که بعضی از اشخاص

به نظام زدند ، شیرینی این حضور به کام همه تلخ شد ،

تا فتنه سال 88 یکی از وقایع فراموش‌ ناشدنی تاریخ انقلاب اسلامی باشد،

یک واقعه فراموش‌نشدنی و نابخشودنیموضوع :