نگاهی به تفسیر ادبی عرفانی قرآن مجید ( 840 )                                                                            


ســوره 10 : یونُس ( مـکّــی ـ 109 آیه دارد ـ جزء یازدهم ـ صفحه 208 )


  ( قسمــت  بیست و سوّم )


روزگارِ رحمــت


 

جزء یازد هــم صفحــه 218 آیه 88 ) 

بسم الله الرحمن الرحیم  

وَ قَالَ مُوسَى رَبَّنَا إِنَّکَ آتَیْتَ فِرْعَوْنَ وَ مَلأهُ زِینَةً وَ أَمْوَالًا فِی الْحَیَاةِ الدُّنْیَا رَبَّنَا لِیُضِلُّواْ عَن سَبِیلِکَ

رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَلاَ یُؤْمِنُواْ حَتَّى یَرَوُاْ الْعَذَابَ الأَلِیمَ


  تفسیـــر لفظـــی :

 

و موسى گفت پروردگارا تو به فرعون و اشرافش در زندگى دنیا زیور و اموال داده‏ اى ،

پروردگارا تا [خلق را] از راه تو گمراه کنند ، پروردگارا اموالشان رانابود کن و آنان را دل‏ سخت گردان

که ایمان نیاورند تا عذاب دردناک راببینند
آر اس اس


Slide 3

 

 تفسیر ادبی و عرفانی :

 

کار موسی کلیم در بدایت شبانی بود ،

تا به مقــــام کلیمــــــــی رسید ،

و چندین معجزه در دست و عصای او آشکار ساخت ،

لکن عهد موسی عهــــــد عـــــدل بود !

و روزگار وی روزگار قهــــــــــر !

این بود که چون از قبول دعوت خویش از قوم خود نا امید شد ؛

به درگاه خداوند به حق نالید ، و برایشان دعای بد (نفرین) کرد !

و گفت : خداونــــــــدا ؛

اموال آنها را جملگی دگرگون کن ،

خداونـــــد دعــــای او را اجــــابت کرد ،

و عـــدل خویش را به ایشان نمود ،

و حکم قهــــر بر ایشان براند .

بر وفق دعای موسی ،

ایشان ایمـــــان نیاوردند مگر به وقت دیدن عذاب ،

لکن ایمان آنهـــــــــا ســـــــــودی نداشت ،

چنان که جبرئیل به فرعــــون گفت :

حالا ایمــــــــان می آوری ؟

نوبت عهد که به مصطفی (ص) رسید ؛

عهد فضــــل بود و روزگارِ رحمت ،

با آن که آن همه رنــــــج از قریش کشید ،

دندان مبارکش را شکستنــــــد ،

و اهانت هــــــــا کردند ،

باز دست شفقت و رأفــــت بر سر آنان کشید !

و دست ترحّـــــم و شفـــــاعت بگشود !

اگر موسی در عهد عدل در حق قوم خود نفرین کرد ،

مصطفی (ص) در عهــــــد فضــــــــل گفت :


خداونـــــــدا ؛

قوم من نادانند ! آنان را راهنمائی کن !


خداونـــــــدا ؛

راهشان نمــــــــای که می ندانند ،

عذر ایشان می خواهم که مرا می نشناسند !

(یعنی مقـــــام پیامبر (ص) را نشناسنــــد )

خداوند دانست که دل وی تنــــــگ است ،

و رنــــج دل او به غــایـــــت رسیـــده ،

لذا از درگاه عزت خویش ،

و به کمال لطف خویش ،

دل مجروح وی را مرهم نهاد و او را تسلّی داد .

دریـغ و افســوس

 

ای دریغــــــــا !

 

که آن مهـتـرعــالــم بدین عالـم درآمد و رفت


و کسی قــدر  وی را نشناخت!!


ای دریغـــــــا!

 

که آن خورشید جمال در میان ابر نهان گشت


و کسی به حـقیقــت او پی نَبُــــرد !


اَلّلهُمّ َصَلّ ِعَلی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ  وَ عَجِّل فَرَجَهُم

 

جــام جــــم


بــــــا گلــــرخان بگوییــــــد مــا را به خـود پذیرند

از عــــــــــاشقان بی دل ، همـواره دست گیـرند

دردى است در دلِ مــــا ، درمــــــــان نمى پذیرد

دستى به عاشقــــان ده ، کـز شـوقِ دل بمیـرند

پـــــا نه بــــه محفــلِ مـــــا ، تــاراج کــن دل مــــا

بنگـــــــر به بــــاطل مـــــا ، کـز آب و گِل خمیـــرند

ســـوداگرانِ مرگیــــم ، یــاران شــاخ و برگیــــم

رنـــــدان پــا بـرهنــــه ، بر حــــال مــــا بصیـــــرند

پاکنـــــد مى‏ فروشـــان ، مستـــانِ دل‏ خروشان

 بــــربسته چشم و گوشان،  پیران سر به زیرند

بــردار جــــــام مى را ، جــــــم را گذار و کى را

فـــــرزند مـــــاه و دى را ، کاینان چو ما اسیرند

 

[ دیوان امام خمینی (ره) ص 99 ]موضوع :