نگاهی به تفسیر ادبی عرفانی قرآن مجید ( 837 )                                                                                


ســوره 10 : یونُس ( مـکّــی ـ 109 آیه دارد ـ جزء یازدهم ـ صفحه 208 )


    ( قسمــت  بیستـــم )


ایمـان و تـوکّـل


 

جزء یازد هــم صفحــه 218 آیه 84 ) 

بسم الله الرحمن الرحیم  

وَقَالَ مُوسَى یَا قَوْمِ إِن کُنتُمْ آمَنتُم بِاللّهِ فَعَلَیْهِ تَوَکَّلُواْ إِن کُنتُم مُّسْلِمِینَ


 تفسیـــر لفظـــی :

 

و موسى گفت اى قوم من اگر به خدا ایمان آورده ‏اید و اگر اهل تسلیم اید بر او توکل کنید


 تفسیر ادبی و عرفانی :  

 

این آیت اشارت به این دارد که :

ایمــان ؛ تنها نه گفتــــار است !

که عمــــــل ؛ در آن ناچـــــار است ،

اعمــــــــــــــــال ؛ در اقـــوال پیوستــــــــه ،

و احـــــــــــوال ؛ در اعمـــــــــــــال بستــــــــــه ،

 

اقـــــوال ؛ صفت زبـــان است ،

و اعمــــــــــــــــال ؛ حـــرکـــت ارکان ،

و احوال ؛ عقیده ی پاک از میان جان است ،

و توکّــــــــــل ؛ عبــــــــــارت از جملــه ی آن است .موسی (ع) قوم خود را گفت :

اگر خواهید به خـــــدا مؤمن باشید ؛

بر خــــــــــــدا توکّل کنید ،

دست تسلیم از آستان رضــــا بیرون کنید ،

و بر روی اغیــــــــــار باز زنید ،

و به حقیقت دانید که ؛

به دست کسی هیـــــــچ نیست ،

و از حیلـــــــــــت ؛ ســـــود نـــــــــــــه !

قــــوم جواب دادند ؛

ما دست توکل و اعتماد در ضمان خداوند زدیم !

و او را کارســـاز و وکیــــل خود پسندیدیم ،

و مرادها فدای مــــــــراد او کردیم ،

و کار به وی سپــــــــــردیم .


[ و البته این سخن را از روی صدق و راستی نگفتند ! چرا که در غیاب چهل روزه ی موسی (ع) به پرستش گوساله روی آوردند ، به خدا اعتماد نکردند ! چرا که از خوردن منّ و سلوی سر باز زدند و از موسی پیاز و عدس و خیار و ... خواستند ، به خدا ایمان و توکل نداشتند ! چرا که به موسی گفتند : تو و خدایت برو با دشمن بجنگ ! ما اینجا هستیم ! و اینک نیز مدعیان پیروی از موسی (ع) با کمال شقاوت و بیرحمی مرد م را می کشنــــد و خانه ها را خراب می کنند ، و در زمین خـــــدا فســـــــاد می کنند !!! ]

 

کتاب عمــــر

 

پیـــــــــــرى رسید و عهـــــــــد جـــوانى تباه شد                   

 ایّام زنــــدگى ، همــــــه صــرف گنــــــاه شد

بیــــــــــراهه رفتـــــه پشت به مقصد ، همــى روم               

عمــــرى دراز، صـرف در این کـوره راه شد

وارستگــــان ، به دوست پنـــــــــاهنده گشتـــــه ‏اند             

 وابسته ‏اى چو من به جهـان ، بى پنـــــاه شد

خودخواهى است و خود سرى و خود پسندى است         

حاصل ز عـــمرِ آن که خـودش ، قبله‏ گاه شد

دلــــــدادگان ، کــــــه روى سفیدنـــــــــــد پیش یـــار             

 رنــــج مـــــرا ندیده کـــــه رویــــم سیـاه شد

افســـــوس بـــــر گذشتــــــه، بر آینده صد فسوس           

 آن راکـــه بستــه در رسن مـــال و جاه شد

از نـــــــورْ رو به ظلمتــــــم ؛ اى دوست ، دست گیر            

 آن راکـــه رو سیه بــه سراشیب چـــاه شد

 

[ دیوان امام خمینی (ره) ص 93 ]

 موضوع :