نگاهی به تفسیر ادبی عرفانی قرآن مجید ( 835 )                                                                                  

 

ســوره 10 : یونُس ( مـکّــی ـ 109 آیه دارد ـ جزء یازدهم ـ صفحه 208 )


  ( قسمــت  هیجــدهـــم )


غوّاصـان گـوهـر حکمـت


 

جزء یازد هــم صفحــه 216 آیه 62 ) 

بسم الله الرحمن الرحیم  

 

أَلا إِنَّ أَوْلِیَاء اللّهِ لاَ خَوْفٌ عَلَیْهِمْ وَلاَ هُمْ یَحْزَنُونَ

 تفسیـــر لفظـــی :

 

آگاه باشید که بر دوستان خدا نه بیمى است و نه آنان اندوهگین مى ‏شوند


اربعین

کاش مانند ملک بال و پری بود مرا

همچو سیمرغ به آنجا سفری بود مرا

سر یاران سر نی دیدم و با خود گفتم

بین هفتاد و دو سر کاش سری بود مرا

 

 تفسیر ادبی و عرفانی :  

 

اولیــــاء خــــدا در دریای دانش های حقیقت ،

غوّاصـــــــان گــوهــــــــــر حکمت انـــــــــد ،

و در آسمانِ فطرت ، خورشیـدِ ارادت انـــــد ،

و مستقــــرّ عهــد دولت ،

و مقبول حضرت الاهیت ،

و صـدف اســــــــرار ربوبیّـــــــــت ،

و عنوان شریعت و برهـــان حقیقت انــــد ،

نسب حضرت مصطفی (ص) در عالم حقایق ،

به ایشــــان زنـــــــــــده ،

و مَنهَجِ صدق به ثُبات قدم ایشان معمور ،

ظاهرشان به احکام شـــرع آراستـــــــه ،

و باطنشان به گوهـــر فقـــر افروختــــه ،

آثار نظرشان به هر خارستان خذلان که رسد ؛

گلستــــــان دیــــــــن برآید ،

و برکات انفــــــاس آنان ،

به هر شورستان اِدبار که تابد ؛

بویِ گلِ خوش بویِ عشــــــق دهد ،

اگر به عاصی نظر کنند ، مطیــــــــــع گردد ،

اگر به ترسائی دیده باز کنند ، مقبول درگاه عزت شود !

 

چنان که گفتــــــه اند :

وقتی عارفی بزرگوار بیمـــــــار گشت ،

به خلیفه ی وقت خبر رسید ،

خلیفه ، طبیبی ترسا که سخت حاذق بود ،

به بالینش فرستاد تا درمانش کند ،

طبیب شیخ را گفت :

اگر تو را از پوست و گوشت خودم دارو باید ، دریغ نکنم ،

عارف گفت :

داروی من کمتر از این است !

طبیب گفت :

داروی تـــو چیست ؟

عارف گفت :

زنّارت قطع کن من عافیت یابم ،

طبیب ترسا گفت :

شرط جوان مردی نباشد که دعوی کردم و به سر نبرم !

اگر شفای تو در قطع زنّار ما است ،

آسان کاری است ، و زنّــــــار را برید !

عارف شفا یافت و از جای خود برخاست !

خبر به خلیفه رسید ،

او را از این خبر خوش آمد و گفت :

پنداشتم که طبیبی بر بیمار می فرستم ،

خود ندانستم که بیماری بر طبیب می فرستم !

 

(64) لَهُمُ الْبُشْرَى فِی الْحَیاةِ الدُّنْیَا وَفِی الآخِرَةِ

 لاَ تَبْدِیلَ لِکَلِمَاتِ اللّهِ ذَلِکَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِیمُ


در زندگى دنیا و در آخرت مژده براى آنان است ،

وعده‏ هاى خدا را تبدیلى نیست این همان کامیابى بزرگ است

 

اولیـــــاء را در زندگانی دنیا و در آخرت بشارت باد ،

که مــــردان حــــقّ اند ،

و علامت ولیّ آن است که ؛

سر تا پای وی عین حرمت باشد ،

چشمش به حرمت بیارایند ،

تا به ناشایست ننگرد ،

زبانش به ادب بنــــــــد کنند ،

تا بیهوده سخن نگوید ،

قدم او را بندحقیقت برنهند ،

تا به هر کوی و برزن و هر مجلس و محفلی برنشود ،

خوی او را بند شریعت برنهند ،

تا جز حــــــــلال به خود راه ندهد ،

اعضاء و جوارح او را در بندِ بندگی کشند ،

تا جز کمر بندگی حق بر میان نبندد . 

در دنیـــــا به خدمت آراستـــــه ،

و در عقبی به نعمت و رؤیت شایستــه ،

در دنیــــــــا شنـــاخت و محبت ،

و در عقبی نواخت و مشاهدت ،

در دنیــــــاصفــــا و وفـــــا دیـــــــــده ،

و در عقبی به لقـــــــــاء و رضــــــا رسیده است .

 

 

اربعین ثارالله گرامی بادموضوع :