قرمز سبز آبي خاکستري
ستمكار را سه نشان است : بر آنكه برتر از اوست ستم كند به نافرمانى ، و بر آن كه فروتر از اوست به چيرگى و آزار رسانى ، و ستمكاران را يارى كند و پشتيبانى . [نهج البلاغه]
پارسي يار
شبکه اجتماعي پارسي زبانان [نسخه آزمايشي]
عضويت